Όροι Χρήσης

1.Ένα σύνολο πληροφοριών, προγραμμάτων, δεδομένων και υπηρεσιών που η Europeanbabyschool.grτοποθέτησε στο site, ανήκουν αποκλειστικά στην Europeanbabyschool.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, προστατευόμενες από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτές διατίθενται στους επισκέπτες του site για καθαρά προσωπική χρήση.

2.Η χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο γι εμπορικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο μετά από γραπτή άδεια της Europeanbabyschool.gr ή του ανάλογου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, διάδοση, διανομή καθώς και μεταπώληση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της εταιρείας μας.

3.Οι χρήστες της Europeanbabyschool.gr απαγορεύεται να δημοσιεύουν υλικό που προσβάλει την δημόσια αιδώ, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, είναι  ανήθικο σύμφωνα με τα ήθη της Ελληνικής κοινωνίας .

4.Η Europeanbabyschool.gr. δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ηθική βλάβη που προκύπτει από χρήση του δικτυακού κόμβου. Η Europeanbabyschool.grδηλώνει ότι τα έγγραφα που δημοσιεύονται στον διακομιστή αυτό είναι ακατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό.

5.Η Europeanbabyschool.grδεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ποιότητα υπηρεσιών ούτε κ την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων των δεσμών (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους που περιέχει στο site της. Οι χρήστες του ιστοχώρου μας, παραιτούνται οποιωνδήποτε νομικών διεκδικήσεων κατά της Europeanbabyschool σε σχέση με δικτυακούς τόπους που συνδέονται με την Europeanbabyschool.gr.

6.Εάν έχετε πρόσβαση στο site μας από χώρα εκτός Ελλάδος, υποχρεούστε να ακολουθείτε την σχετική νομοθεσία της χώρας αυτής.

7.Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε σε κάποιες σελίδες του δικτυακού μας τόπου,(όνομα, διεύθυνση, email κ.λ.π.) τηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια ,πάντα σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούνται , με σκοπό την εκτέλεση συναλλακτικής σχέσης, για στατιστικούς λόγους ή προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας με το χρήστη.

8.Η Europeanbabyschool.gr έχει το δικαίωμα να καταργήσει την ιδιότητα μέλους σε περίπτωση παραβίασης όρων του παρόντος. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να σέβονται όλους τους κανόνες ελληνικού και διεθνούς δικαίου καθώς και τους κανόνες ηθικής τάξης. Η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων στην φόρμα εγγραφής είναι απαραίτητη ώστε να γίνει ένα μέλος αποδεκτό.