Δραστηριότητες Παιδικού σταθμού

( 25 Votes )

paidikoi stathmoi thessaloniki

ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

 • 7:00-8:00 προσέλευση παιδιών
 • 8:00-8:30 αυθόρμητες δραστηριότητες στις παιδαγωγικές γωνιές
 • 8:30-9:30 προετοιμασία για πρωινό
 • 9:30-10:00 προσευχή, ανακοινώσεις της ημέρας, συζήτηση και προετοιμασία για την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • 10:00-10:30 πρώτη προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα (ψυχοκινητική αγωγή, ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, μουσική προπαιδεία...)
 • 10:30-11:00 πρόγευμα
 • 11:00-11:30 δεύτερη προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα (κουκλοθέατρο, αγγλικά, πληροφορική...)
 • 11:30-12:00 ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή ή στη τάξη
 • 12:00-12:30 τρίτη προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα (παιδική λογοτεχνία, ακρόαση παραμυθιού, δραματοποίηση...)
 • 12:30-13:30 προετοιμασία για μεσημεριανό
 • 13:30-15:30 αποχώρηση πρωινών τμημάτων

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ

 • 15:30-16:30 προσέλευση παιδιών
 • 16:30-17:00 αυθόρμητες δραστηριότητες στις παιδαγωγικές γωνιές (γωνιά με μαγαζάκι, γωνιά με επαγγέλματα, γωνιά του βιβλίου)
 • 17:00-17:30 συζήτηση και προετοιμασία για την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος
 • 17:30-18:30 προετοιμασία για απογευματινό
 • 18:30-19:00 προγραμματισμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα (βιβλίο δραστηριοτήτων, εικαστικά, προγραφή, προμαθηματικές έννοιες...)